2014

4. dubna - jednotka zasahovala u odchytu čtyř kamerunských koz z dopravní komunikace u Josefovic. 

16. května - se ráno přehnala větrná smršť, která zapříčinila nesjízdnou spojovací cestu „Fibich“ směrem na Jistebník . Jednotka odstraňovala spadlé stromy z cest a z potoka.

26. května -  se nad obcí přehnala bouře, která způsobila bleskovou povodeň. Došlo k podemletí a k poškození provizorní lávky u zrovna opravovaného mostku přes bezejmenný potok na vrchním konci a tím byl zcela znemožněn přechod pro pěší. Také došlo k úderu blesku do rodinného domku, který způsobil  poškození střechy a elektroinstalace. Do nočních hodin se občanům pomáhalo s úklidem. 

27. května -  jednotka od ranních hodin pomáhala po obci čistit cesty, kanály, čerpat vodu ze sklepů a vzniklých lagun.

10. června - byla jednotka svolána k požáru trávního porostu před Josefovicemi, ale nakonec byla odvolána na základnu.

2.srpna -  technická pomoc - čištění okapů.