Historie sboru 

 V knize psané bývalým rodákem Kurtem Hermanem, „Kniha o Bravanticích“, je zmínka o počátcích německého hasičského spolku v naší obci už roku 1884-1885. Z té doby však nejsou dochovány žádné písemné doklady o jeho činnosti. Tehdy bývalo zvykem, že se lidé scházeli a podle okolních obcí a měst začali postupně shromažďovat tehdejší hasičské vybavení.

První dochovanou zmínkou je žádost místního ředitele školy Ernsta Woldana o schválení stanov hasičského sboru v Brosdorfu a tím o oficiální založení.

Postup při zakládání Spolku dobrovolných hasičů Brosdorf/Bravantice 1892

27. října 1892 - podepsaní a odsouhlasení stanov občany obce.

3. listopadu 1892 - píše náčelník Ernst Woldan na c. k. okresní hejtmanství v Opavě žádost o povolení založení spolku a schválení stanov.

4.- 6. listopadu 1892 - postupuje c. k. Okresní hejtmanství v Opavě žádost c. k. slezské zemské vládě v Opavě, dokument je zaregistrován v protokolu č. Z16232

14. listopadu 1892 - potvrzuje c. a k. slezská zemská vláda, že stanovy jsou řádně sepsány ve smyslu § 9. zákona č. 134  Říšského zákoníku ze dne 15. listopadu 1867

23. 12. 1892 - potvrzena kontrola stanov

1. února 1893 -   c. k. okresní hejtmanství oznamuje c. k. slezské zemské vládě, že na základě schválených stanov ze dne 14. listopadu 1892, byl dne 15. ledna 1893 v obci Brosdorf/Bravantice založen Spolek dobrovolných hasičů.

17. února 1893 - je odesláno oznámení c. k. centrální statistické komisi do Vídně o výše uvedeném založení.

 

K dohledání a překladu všech dochovaných dokumentů v Zemském archívu v Opavě nám pomohla paní Věra Šustková, které tímto náš sbor velmi děkuje.

 

Český sbor dobrovolných hasičů v Bravanticích měl počátky po 2. světové válce roku 1945 při osídlení obce českým obyvatelstvem. Tehdy se pátralo po částečně odvezeném majetku hasičského sboru do okolních obcí. Zbyly tu pouze 2 ruční stříkačky a tak pod vedením velitele milic se členové nově vznikajícího sboru odebrali do těchto vesnic. Po navrácení původního agregátu s hadicemi mohl sbor pracovat pro nejnutnější zásahy v případě požárů. Ještě téhož roku se uskutečnila sbírka mezi občany, za kterou se koupila jak nová stříkačka s novými hadicemi, tak i výstroj pro 10 hasičů.

 

Zakládající členové výboru hasičského sboru v Bravanticích 6.září 1945


Starosta – Kocur Josef

I.náměstek starosty – Bialek Jan

Jednatel – Vavrečka Jan

Velitel – Rozsypal

Náměstek velitele – Tížek  Josef

Pokladník – Král Bedřich

Vzdělavatel – Richter Václav

Organizační zpravodaj – Restel Václav

hasiči Bravantice

 Členové hasičského sboru spolu s farářem v 50-letech, před nynější obecní hospodou.

 

Tehdy se požární zbrojnice se šatlavou a nýtovanou věží na sušení hadic nacházela vedle dnešního obecního úřadu. Nevyhovující stav tohoto stavení byl v roce 1969 důvodem k přestěhování techniky do budovy bývalé traktorové stanice i s věží, kde se nachází doposud. Budova a s ní areál s lesíkem prošel časem řadou změn a úprav, které si zajistili členové svépomocí.
hasičská zbrojnice v Bravanticích

 Stará hasičárna a úřad.

 

hasičská zbrojnice v Bravanticích

 Stará hasičárna a úřad.

 

  Škola a věž.

 

 Škola a věž.

 

 hasičská zbrojnice v Bravanticích

 Nástup jednotky před starou hasičárnou v roku 1964.

 

V současné době má sbor 37 členů, z toho 12 žen. Výjezdová jednotka je ve 12 členném složení a při zásazích používá  agregát PPS -12 , kolovou PS -16, která je i přes své stáří stále fungující. Bylo také zakoupeno malé kalové čerpadlo.

V 60-tých letech byly u nás používány požární auta „Opel-blitz“,Chevrolet a od roku 1968 do roku 2001 Tatra T 805 která se velmi osvědčila zvláště o povodních 97. Nyní je použiváno vozidlo Avii 30 Speciál.

 Ilustrační foto - opel-blitz .

 

SDH Bravantice,Hasiči Bravantice

 Členové mužstva u stroje Tatra-805.

 

hasiči Bravantice
 Avia-A30-DVS-12-special

 

Převážná část výjezdů je spojena s technickou pomocí pro obec a také pomoci při živelných pohromách. Ty jsou spojeny s naším potokem Sezina, který se občas rozvodní. Největší následky jsme poznali v roce 1997 a také v roce 2007. Tehdy se voda potoka opět rozlila, ale naštěstí v menší míře, než před 10 lety. Pro zábavu a pobavení občanů pořádáme kulturní akce jako je pochování Basy, recesní Prvomájový průvod, Kácení máje s průvodem a letní karnevaly pro děti a dospělé. Také se podílíme na přípravách různých akcí společně s jinými složkami v rámci obce.

hasičská zbrojnice v Bravanticích

  Hasičská zbrojnice 1989.                                                            

 

  Hasičská zbrojnice 2009.                                                                       

 Hasičská zbrojnice 2016.