2013

2.února by naše jednotka svolána k požáru nízké budovy č.p.30, kde po dohašení jednotky profesionálních hasičů, zůstala v záloze na místě události.

 

11.června se naše jednotka sešla z důvodu rychle se zvedající vody našeho potoka. Jednotka prováděla monitoring a společně se starostou obce setrvala do večerních hodin na stanici, než hladina v pravý čas začala ustupovat. Tehdy se poprvé využilo elektronické sledovací zařízení u vrchního mostu obce. To automaticky každých 20 minut vyhodnocovalo hladinu vody v potoce a následně posílalo tyto informace na internet, kde jsme je mohli stále sledovat.

 

10.října byla jednotka svolána k pomoci při úniku ropných látek do potoka, kde nejprve pomáhali ke zjištění místa úniku a poté do ranních hodin odebírala z norných stěn tuto látku do sběrných nádrží.

Podrobnosti na:  https://www.pozary.cz/clanek/69335-do-seziny-v-bravanticich-unikl-lehky-topny-olej-hasici-staveli-norne-steny/