Informace

Kroužek mladých hasičů se od 21.října 2015 koná každou středu od 16°°-18°° hod.  v tělocvičně místní školy.