Výroční valná hromada 2012-

předávání ocenění členům našeho sboru.

Výroční valná hromada 2013-

předání ocenění Janovi Brisudovi st. za příkladnou práci ve sboru a medaili p.Libuši Pitříkové.